အမ္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြား | DVB