ႏိုင္ငံတ၀န္း အေျခခံပညာ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ားက်င္းပ | DVB