နီနီခင္ေဇာ္သီဆိုသ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးသီခ်င္း(႐ုပ္သံ) | DVB