ကမၻာ့ကင္ဆာေရာဂါေန႔ အထိိမ္းအမွတ္ လူထုလႈပ္ရွား လမ္းေလွ်ာက္ပဲြက်င္းပ | DVB