“တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ေရွာင္ေပးလိုက္တာ” နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေျပာခြင့္ရ ဦးေက်ာ္ဝမ္းစိန္ | DVB