ျမန္မာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအနက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ Like အမ်ားဆုံးရရွိ | DVB