မေလးရွားတြင္ အလုပ္သြားလုပ္မည့္ ျမန္မာ ၁၉ ဦး ထိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB