ရန္​ကုန္​ စည္​ပင္​​ေ႐ြး​ေကာက္​ပြဲကို ျပည္သူမ်ားေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ | DVB