တ႐ုတ္ကုမၸဏီကေပးသည့္ င႐ုတ္မ်ဳိးမ်ား စိုက္ပ်ဳိးမိသည့္ ပခုကၠဴေတာင္သူမ်ား အ႐ံႈးေပၚ | DVB