တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းကုိ ဦးတီခြန္ျမတ္သတိေပး (႐ုပ္သံ)

‘ဥပေဒကုိ လက္တလုံးျခားလုပ္တယ္’ ဆုိၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က သတိေပးကန္႔ကြက္လုိက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေစာလ်င္စြာျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔ဖုိ႔ မေကြးတိုင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၄ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔တင္သြင္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆုိကုိ မဲခြဲမဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းကုိ သတိေပးကန္႔ကြက္လုိက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တဦးက “က်ေနာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံးဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၁၂၅ ဇယားေလးမွာ ပါတဲ့အတုိင္း ကတိသစၥာ ျပဳထားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ေလးစားလုိက္နာပါ့မည္ဆုိၿပီးေတာ့ ကတိသစၥာျပဳထားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ကို လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ မိမိရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ဟာ မ်ားစြာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္တာ ဥပေဒကုိ လက္တလုံးျခားလုပ္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေဆာင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ --ေပၚထြက္လာမယ့္ အက်ဳိးရလဒ္ေတြဟာလည္း မွန္ကန္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိမွာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဂတိတရားေတြနဲ႔ မကင္းတဲ့အက်ဳိးရလဒ္ေတြ ျဖစ္မွာ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ေက်ာ္လြန္တဲ့ဟာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိအဆုိတင္သြင္းၿပီးမွ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မယ္ဆုိတာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်။ ဒါကုိ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။” ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က “လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ သုံးႏႈန္းသြားတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ဆုိင္ပါတယ္။ ဥပေဒကုိ လက္တလုံးျခား လုပ္တယ္ဆုိတာ အသုံးအႏႈန္းကိုေတာ့ မိမိလႊတ္ေတာ္နာယကအေနနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမဆုံး႐ႈံးရေအာင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဘယ္လုိသြားရမယ္ဆုိတာလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းမွာလည္း ဒီဥပေဒၾကမ္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္တုိင္က အဆင့္ဆင့္မွာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း အဆုိရွင္က အဲဒီဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အားလုံးပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အပုိင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ နားလည္ဖုိ႔ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွာ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး ပါ၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ တင္သြင္းခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္က လက္မခံပါဘူး” လုိ႔ သတိေပး ကန္႔ကြက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲခြဲမဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္သားအားလုံးက မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈရွိေရးအတြက္ အားလုံးထုိင္ေပးဖုိ႔  ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိကုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးအဆုိျဖစ္တဲ့ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေစာလ်င္စြာျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔ဖုိ႔ကိစၥ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာေတာ့ ေထာက္ခံမဲ ၃၉၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲ နဲ႔  မဲမေပးတာ ၁၈၇ မဲရွိေနပါတယ္။ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ ဒီအဆုိကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယာကက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ့္သူအေနနဲ႔ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းသြင္းဖုိ႔ နဲ႔ ဒီအဆုိကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္နာယာကက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up