ဝင္ေငြအမ်ားဆုံးအသင္းအျဖစ္ ရီးရဲလ္ နံပါတ္ ၁ ေနရာ ရပ္တည္ | DVB