မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမည္မသိေသနတ္သမားက အရပ္သား ၁ ဦးကို ပစ္သတ္ | DVB