တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္ လက္ထပ္ရန္​ေစခိုင္း​ခဲ့သူ ၂ ဦးကို လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ဖမ္းဆီး | DVB