မုိးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၅၀ ေက်ာ္ဖုိး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ | DVB