ၾကည့္ရႈသူ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေနသည့္ ေလးပါးေက်ာ့ရွိန္၀ရဇိန္႐ုပ္ရွင္ကား(နမူနာ) | DVB