အိႏၵိယတြင္ ဟိႏၵဴဘုရားဖူးမ်ား တင္လာသည့္ ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္၊ အနည္းဆုံး ၈ ဦး ေသဆုံး | DVB