စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္၊ လူ ၃ ဦးေသဆံုး | DVB