ပြင့္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္က အမိႈက္ေကာက္ သူရဲေကာင္းေလးမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB