ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးၿပီးသြားပါက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထိ ျပသသြားမည္ | DVB