ျမစ္ဆံုကိစၥ ျပည္သူဆႏၵႏွင့္ တသားတည္းရွိဟု ပါတီ ၂ ခုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျပာ | DVB