အင္တာမီလန္အသင္းကုိ ကိုင္တြယ္ရတာ အႀကိဳက္ဆုံးဟု ေမာ္ရင္ဟုိ ေျပာ | DVB