အျမန္လမ္းယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး႐ုံးထုတ္ျပန္ | DVB