ကံမတြင္​ ၃ ရက္​အတြင္​း တရားမဝင္​သစ္​တန္​ ၁၅၀ ခန္႔ ​​ဖမ္းမိ | DVB