ဂ်ပန္အဆိုေတာ္မေလး ျမန္မာလိုသီဆိုထားသည့္ ဖခင္ေမတၱာဘြဲ႔သီခ်င္း-အရီဂတို(႐ုပ္သံ) | DVB