ခ်င္းမိုင္တြင္က်င္းပသည့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္တရားပြဲ လူေသာင္းႏွင့္ခ်ီ လာေရာက္ၾကားနာ   | DVB