A d v e r t i s e m e n t With Us

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ညီလာခံက်င္းပ (ဓာတ္ပုံ)

ျမန္မာနုိင္ငံ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ့ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္တဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံရဲ့ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈနဲ့ ညီညြတ္တဲ့ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ ရ႐ွိေရးကုိ ဦးတည္ျပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ညီလာခံတရပ္ကုိ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတေနရာမွာ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ကေန ၁၆ ရက္ေန့အထိ က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Read more

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up