ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားမ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိ | DVB