ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔တြင္ လူထုအေရးလႈပ္ရွားသူပုံပါ တီရွပ္ေရာင္းခ်မႈမျပဳရန္ ခံ၀န္ကတိထုိး | DVB