​ေပ်ာက္​ဆံုး ထီလက္မွတ္မ်ားထဲမွ ဆုမ်ားထြက္ပါက အစားထုိး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ | DVB