ဖားကန္႔တြင္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ အမ်ိဳးသမီးတဦးအား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က ဖမ္းဆီး | DVB