မယ္ဆိုင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁ ဦးထံမွ အိုက္စ္မူးယစ္ေဆး ၃၀၀ ကီလိုဂရမ္ ဖမ္းမိ | DVB