မေကြး-မင္းဘူး ဧရာဝတီျမစ္လယ္တြင္ ကၽြန္းမႀကီးကဗ်ာရြတ္ပြဲ က်င္းပ | DVB