နာမည္ႀကီး MasterChef Myanmar ၿပိဳင္ပြဲမွ ျပင္သစ္ဒိုင္လူႀကီး ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးရပ္ကြယ္လြန္ | DVB