ေလျပင္းတိုက္ခတ္၍ ခ်င္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနအိမ္မ်ားပ်က္စီး၊ လူငယ္ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB