ဘာဘီ႐ုပ္ကေလးအျဖစ္ ေဟာလိဝုဒ္မင္းသမီး မားေဂါ့ထ္ေရာ္ဘီ သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ | DVB