အကယ္ဒမီေပးပြဲအတြက္ စပြန္ဆာမ်ား က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ | DVB