ေအေအကုိ ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ ႏွိမ္နင္းရန္ သမၼတ႐ံုးညြန္ၾကား | DVB