ေအေအအဖြဲ႔တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထိုးသလို ခံစားေနရပါတယ္ – ရဲခ်ဳပ္ | DVB