ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းမွလြဲ၍ တႏိုင္ငံလံုး မိုးရြာႏိုင္ | DVB