သထုံတြင္ သုံးဘီးဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ရထားတုိက္မႈျဖစ္၍ ၁ ဦးေသဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB