သာယာ၀တီခ႐ုိင္တြင္ ရြာထဲ၀င္လာသည့္၀က္၀ံေၾကာင့္ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ၊ အေသဖမ္းဆီး | DVB