ပုဂၢလိကသတင္း​စာ ခုကတည္း​က ထုတ္​ေဝခြင့္​ေပး​ဖို့​ သမၼတထံ စာပို့​ | DVB