ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၄ ​ဦး ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရ | DVB