ျမန္မာအပါအ၀င္ ၁၂ ႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းပြဲ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပ | DVB