ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ ABSDF တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦးကုိ ႐ုံးထုတ္ | DVB