ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အခုခ်ိန္ထိ အလိမ္ခံေနရတုန္းပဲ – ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB