နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း နွင့္ ေတြ့ဆံုေမးျမန္းခန္း | DVB