ေမာ္ရင္ဟိုထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲရခဲ့သည့္ မန္ယူ(႐ုပ္သံ) | DVB