ခရစၥမတ္အထိမ္းအမွတ္ ကေလးၿမဳိ႕တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္ | DVB