လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ပထမဆံုးအႀကိမ္​ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးက်င္းပ | DVB